V sobotu 26. února 2022 jsme se opět zúčastnili přehlídky POPAD 2022 s naší stálicí

TENKRÁT V ITÁLII.